โปรแกรมแข่งขันสนุกเกอร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 รอบ 16 คน

ส่วนกลางโต๊ะ1
  • โปรแกรมแข่งขันสนุกเกอร์ ASIA OCEANIA – Q SCHOOL 2022 Event 2 โต๊ะที่ 1

ส่วนกลางโต๊ะ2

  • โปรแกรมแข่งขันสนุกเกอร์ ASIA OCEANIA – Q SCHOOL 2022 Event 2 โต๊ะที่ 2

ต๋อย ศิษย์ฉ่อง

Learn More →